Een jaar tot de AVG. Wat verandert er?

binary-1536647_1920

binary-1536647_1920Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt vanaf dat moment. Wat verandert er voor jou en je organisatie?

  • Organisaties hebben meer eigen verantwoordelijkheid om gegevens voldoende te beschermen;
  • Organisaties moeten datalekken sneller melden en kunnen eerder een boete krijgen;
  • Er kunnen ook boetes worden opgelegd wanneer er geen sprake is van opzet of schuld;
  • Organisaties hebben een documentatieplicht. Ze moeten kunnen aantonen dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen om aan de AVG te voldoen;
  • Hogere boetes. Komt een organisatie de verplichtingen uit de AVG niet na, dan kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro (of 2% van de jaaromzet als dat bedrag hoger is). Bij overtreding van de AVG kan de boete oplopen tot 20 miljoen euro (of 4% van de jaaromzet);
  • Organisaties krijgen minder administratieve plichten. De verplichting om verwerking van persoonsgegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens vervalt. Organisaties houden door de documentatieplicht zelf bij hoe persoonsgegevens worden verwerkt;
  • De AVG biedt organisaties meer instrumenten om de wet na te leven;
  • Organisaties moeten kunnen bewijzen dat ze toestemming hebben om persoonsgegevens te verwerken. Betrokkenen kunnen hun toestemming later weer intrekken.

Het team van Digibetes Zorg helpt je graag om jouw organisatie optimaal voor te bereiden op de grootste wetswijziging op het gebied van gegevensbescherming in ruim twintig jaar. Neem contact met ons op en we vertellen je graag over alle mogelijkheden.