14 juni 2017
autoriteit-persoonsgegevens

Zorg meldt meeste datalekken in eerste kwartaal 2017

In het eerste kwartaal van 2017 zijn ruim 2300 datalekken gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens. Sinds de invoering van de Meldplicht Datalekken op 1 januari 2016 […]
30 mei 2017
VUmc

In het nieuws: Patiëntgegevens VUmc op straat na diefstal USB

Een USB-stick met gegevens van zo’n 2000 patiënten van het VU Medisch Centrum is ontvreemd. Het gaat voornamelijk om NAW-gegevens, maar bij de diefstal zijn ook […]
30 mei 2017
binary-1536647_1920

Een jaar tot de AVG. Wat verandert er?

Op 25 mei 2018 wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt vanaf dat moment. Wat verandert er voor jou […]
30 mei 2017
computer-1591018_1920

Nieuwe wet datalekken kan miljoenenboetes opleveren

Nog een jaar en dan wordt de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De Europese privacywet vervangt vanaf 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens […]